เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ สาหร่ายมาชิตะ “พัค จี ฮุน”

@ Central World