งานเปิดศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ

@ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์